Arcane-chinchillat

Oletko kiinnostunut sijoituksesta? Oletko luotettava ja yhteistyökykyinen?

Harvalla kasvattajalla on mahdollisuutta pitää kotonaan niin suurta chinchillalaumaa kuin eteenpäin tähtäävä kasvatustyö vaatisi. Toisaalta chinchillojen geenipohjan kannalta ei ole myöskään järkevää käyttää samaa eläintä jalostustyössä loputtomasti ja harvalla kasvattajalla on tilaa jättää kotiin kaikkia niitä chinchilloja, jotka ovat ansaitusti jo siirtyneet jalostuseläkkeelle. Ratkaisu tällaiseen tilanteeseen on sijoittaminen. Näin myös chinchilla saa arvoisensa huomion ja pitkäaikaisen, rakastavan kodin.

Sijoituschinchillan ottamalla sijoituskoti saa itselleen kasvattajan näkökulmasta jalostustasoisen ja lupaavan eläimen. Normaalin chinchillaelämän ohella sijoituskoti pääsee seuraamaan läheltä kasvattamista ja yhteistyö kasvattajan kanssa on tiivistä sekä hedelmällistä molemmille osapuolille. Sijoituskodilta ei kuitenkaan vaadita kiinnostusta kasvatukseen, jalostukseen tai edes näyttelyihin, vaan tärkeintä on luotettavuus ja yhteistyökykyisyys.

Mistä sijoittamisessa on kyse?

Sijoittaminen tarkoittaa, että luovuttaja luovuttaa chinchillan sijoituskotiin pientä vakuusmaksua (enintään puolet chinchillan rahallisesta arvosta) vastaan ja chinchilla elää sijoituskodissa normaalia elämää, jonka kulut sijoituskoti kustantaa. Kasvattaja saa käyttää sijoituschinchillaa jalostukseen ennalta sovittavan määrän ja onnistuneiden poikueiden jälkeen chinchilla siirtyy täysin sijoituskodin omistukseen ja vakuussumma palautetaan. Vakuusmaksun perusteena on, että sijoituskoti harkitsee perusteellisesti chinchillan ottoa ja myös sitoutuu pitkäikäiseen lemmikkiinsä, eikä eläintä hankita hetken mielijohteesta tai kunnolla harkitsematta, koska sen saa näennäisesti ilmaiseksi.

Mikäli mahdollista, kannattaa sijoituschinchillan ottamista harkita jopa normaalia chinchillan poikasen ottamista huolellisemmin. Yhteistyö ja luottamus ovat hyvä pohja ystävyydelle, kuten itselleni on käynyt, mutta yhtä hyvin yhteistyö saattaa vaikuttaa väleihin negatiivisesti. Sijoittaminen ei ole pelkästään ilmainen eläin, vaan siihen liittyy myös velvollisuuksia, jotka on hyvä tiedostaa alusta lähtien. Sijoituskoti huolehtii sijoituschinchillasta ja sen hyvinvoinnista parhaansa mukaan kuten mistä tahansa lemmikistä. Sijoituskodin tulee kuitenkin valmistautua siihen, että astutuksen ajan chinchilla mahdollisesti asuu muualla. Yleensä astutus pyritään hoitamaan ensisijaisesti sijoituskodissa tai kasvattajalla. Urokset ovat poissa lyhyemmän ajan, jos ollenkaan, mutta naaraat muuttavat kasvattajan luo viimeistään tiineyden loppuvaiheessa ja synnytys sekä poikasten hoito tapahtuu kasvattajan luona. Poikaset rekisteröidään Arcane-kasvateiksi.

Sijoituksesta tehdään aina kirjallinen sopimus luovuttajan (yleensä chinchillan kasvattaja) ja sijoituskodin kesken. Sijoitussopimus on voimassa, kunnes kasvattaja on saanut sovitun määrän onnistuneita poikueita tai sen voimassaoloaika on umpeutunut. Sijoitus käsittää naarailla yleensä 1-2 poikuetta ja uroksilla 1-3 poikuetta, ja sopimus on voimassa tyypillisesti 1-3 vuotta. Sijoitusaikana chinchillaa voidaan myös käyttää näyttelyissä, jolloin kasvattaja maksaa virallisen luokan ilmoittautumismaksut. Halutessaan sijoituskoti voi viedä sijoituschinchillaa myös pet-luokkaan, mutta sen sijoituskoti maksaa itse. Sijoituschinchillan omistajiksi merkitään sijoituksen ajaksi sekä kasvattaja että sijoituskoti. Mikäli kasvattaja päättää jostain syystä jättää käyttämättä jalostusoikeutensa kokonaan tai osittain, kasvattaja voi purkaa sopimuksen, ja vakuusmaksua ei palauteta tai se palautetaan osittain.

Mitä muuta chinchillan sijoituskoti sitten saa kuin nipun vastuuta ja velvollisuuksia chinchillan mukana? Kasvattaja pyrin tietysti aina sijoittamaan ainoastaan lupaavia yksilöitä, joilla on jalostuksellista arvoa chinchillakannan kannalta. Sijoituschinchilla on siis hyvä vaihtoehto erityisesti mahdollisesti kasvatuksesta kiinnostuneelle chinchillaharrastajalle. Kasvatusta pääsee seuraamaan lähempää ja kuten kaikkien meiltä lähtevien chinchillojen mukana kasvattajan tuki ja apu ovat aina saatavilla.

Jos tämän jälkeenkin tunnet, että voisit olla oikea ihminen tarjoamaan luotettavan ja yhteistyökykyisen sijoituskodin, ota rohkeasti yhteyttä ja kerro hieman itsestäsi sekä tarjoamastasi kodista. Kerrothan myös, oletko mahdollisesti kiinnostunut näyttelyistä tai kasvatuksesta vai etsitkö enemmänkin mukavaa lemmikkiä.

© Maria Nokso, Tampere – maria at arcane.fi – 040 779 2835 – päivitetty 06.08.2012 klo 22:37